Disclaimer

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Uiteraard besteedt easyWash veel zorg en aandacht aan alle informatie op deze website en streven wij er naar om deze website zo up-to-date mogelijk te houden. Ondanks dit bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is.

Uiteraard zal easyWash, zodra een fout of onjuistheid ontdekt wordt, deze verbeteren. Eventuele type-fouten zijn voorbehouden. easyWash is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit gebruik van informatie die door easyWash op deze website wordt gegeven.

easyWash wijst hierbij dan ook alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze website en de informatie van websites door derden waarnaar wordt verwezen op deze website middels links (verbindingen). Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

Verwijzingen of links (verbindingen) naar websites door derden of bronnen die geen eigendom zijn van easyWash zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze website. easyWash is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze websites of bronnen. easyWash aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke websites of bronnen.

easyWash is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van deze website, wordt door easyWash uitdrukkelijk afgewezen.

COPYRIGHT © 2023 easyWash.nl / easyWash.be / easyWash.eu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerders van deze website.

Alles weten?
Contacteer ons!

Dekkershoek 145
2552 DD Den Haag
VoiceMail: 070-4400601
Indien u deze inspreekt bellen wij u gegarandeerd binnen 24 uur terug!

  • 200 meter vanaf McDonalds
easyWash Locatie